A alimentación

Como todos os seres vivos, nos tamén levamos a cabo a función de nutrición. Recordade que esta función consta de catro procesos: obter sustancias nutritivas, respirar, distribuír substancias e expulsar refugallos. Ca seguinte presentación poderás recordar en que consiste o primeiro de estes procesos.