A función de nutrición iPads

As alumnas e os alumnos de cuarto repasaron a función de nutrición coa axuda dos iPads